Werkwijze

Ik begin met een inventarisatie of er verschillend van elkaar gedacht en gehandeld wordt op verschillende niveaus binnen de organisatie. Verschillen verhelderen betekent het bespreekbaar maken om hierin later veranderingen aan te brengen. Hierdoor creëer je draagvlak om op de langere termijn succesvol te kunnen zijn. Ontwikkeling van de organisatie is een totaalproces waar iedereen bij betrokken dient te zijn.

  • De verschillende niveaus (een klein team bestaande uit medewerkers van het managementteam, leidinggevenden en medewerkers) gaan, in een veilige setting, gestructureerd en onder begeleiding met elkaar kijken naar de verschillen. Met als uiteindelijke doel eenduidigheid brengen over de missie en visie.
  • Vervolgens kunnen de plannen uitgewerkt worden volgens het SMART principe: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden.
  • Zodra dit gerealiseerd is kan een trainingstraject worden ingezet. In samenspraak met leidinggevenden wordt bekeken wat zij nodig hebben om het traject succesvol te kunnen laten zijn.