Time Management

Onderstaand tref je een voorbeeld aan van de invulling van een training over Time Management. Elke training is maatwerk, dus de beschreven vorm wordt altijd aangepast aan specifieke vraag van een  organisatie.

Bij de uitwerking van thema’s in Time Management helpt de volgende driehoek.

De driehoek bevat drie lijnen. De Tijd-Werk lijn heeft alles met efficiëntie te maken, de Persoon-Werk lijn met effectiviteit. De klassieke benadering van Time Management betrekt alleen deze twee lijnen. Tegenwoordig houden we ook rekening met de Persoon-Tijd lijn Stressverschijnselen zijn meestal terug te voeren op de relatie van een persoon met zijn/haar beleving van tijd (bijvoorbeeld hoe en wanneer word je door tijd onder druk gezet). De Persoon-Tijd lijn gaat over kiezen en beïnvloeden.

Voor een aantal mensen zijn de klassieke lijnen voldoende om hun Time Management te verbeteren. Anderen hebben baat bij het betrekken van de Persoon-Tijd lijn.

In een training Time Management komen alle drie lijnen aan bod. Aansluitend bij de genoemde thema’s zien de onderwerpen voor een training Time Management er dan als volgt uit. Klik hier voor de opbouw van de training.