Onderwerpen training Time Management

Effectiviteit (lijn Persoon-Werk)

 • Reflectie over vragen als
  • Doe ik de goede dingen?
  • Wat is belangrijk en wat niet?
  • Wat hoort wel/niet bij mijn functie/takenpakket/verantwoordelijkheid/resultaatgebied?
 • Uitwerken Time Management-matrix
  • Tegen elkaar uitzetten van urgentie en belang
  • Vervolgens prioriteiten stellen, (zo nodig) delegeren, en plannen
  • Geaccepteerd ‘neen’ zeggen
 • Acties formuleren om vooruitgang te boeken in effectiviteit

Efficiëntie (lijn Werk-Tijd)

 • Inventarisatie van tijdverslinders
 • Inventarisatie van tijdwinners
 • Acties formuleren om vooruitgang te boeken in efficiëntie

Kiezen en beïnvloeden (lijn Persoon-Tijd)

 • Inventarisatie van persoonlijke stressfactoren en hun relatie met tijdsbeleving
 • Innerlijke voorkeuren en tijd
 • (Beperkende) overtuigingen die invloed hebben op tijdsbeleving
 • (Beperkende) overtuigingen van de groep/afdeling/organisatie die invloed hebben op tijdsbeleving
 • Bewuste keuzes maken in tijdsbeleving en -besteding en acties formuleren om daar invloed op uit te oefenen