Onderwerpen training Time Management

Effectiviteit (lijn Persoon-Werk)

  • Reflectie over vragen als
    • Doe ik de goede dingen?
    • Wat is belangrijk en wat niet?
    • Wat hoort wel/niet bij mijn functie/takenpakket/verantwoordelijkheid/resultaatgebied?
  • Uitwerken Time Management-matrix
    • Tegen elkaar uitzetten van urgentie en belang
    • Vervolgens prioriteiten stellen, (zo nodig) delegeren, en plannen
    • Geaccepteerd ‘neen’ zeggen
  • Acties formuleren om vooruitgang te boeken in effectiviteit

Efficiëntie (lijn Werk-Tijd)

  • Inventarisatie van tijdverslinders
  • Inventarisatie van tijdwinners
  • Acties formuleren om vooruitgang te boeken in efficiëntie

Kiezen en beïnvloeden (lijn Persoon-Tijd)

  • Inventarisatie van persoonlijke stressfactoren en hun relatie met tijdsbeleving
  • Innerlijke voorkeuren en tijd
  • (Beperkende) overtuigingen die invloed hebben op tijdsbeleving
  • (Beperkende) overtuigingen van de groep/afdeling/organisatie die invloed hebben op tijdsbeleving
  • Bewuste keuzes maken in tijdsbeleving en -besteding en acties formuleren om daar invloed op uit te oefenen