Opbouw training Time Management

De training bestaat uit twee keer één dag met een tussenperiode van twee weken. Voorafgaand aan de training formuleert de deelnemer persoonlijke leerdoelen en bespreekt deze met de leidinggevende. Aan het eind van de eerste trainingsdag worden opdrachten meegegeven en de acties van de eerste dag worden in de praktijk gebracht. Aan het eind van de tweede dag maakt de deelnemer een Persoonlijk Actieplan. In de training spreken we af hoe we gaan borgen dat de deelnemer dit actieplan gaat uitvoeren (bijvoorbeeld door twee deelnemers aan elkaar te koppelen als maatjes, en/of via intervisie en/of via coaching door de leidinggevende).

In de training werken we steeds met een korte theoretische uitleg, ruimte voor individuele reflectie, uitwerking in kleine groepjes, plenair uitspreken en committeren aan voorgenomen acties. Aangezien een deel van Time Management een individuele kwestie is (met name de lijn Persoon-Tijd), zal er voldoende ruimte zijn om aan ieders individuele leerdoelen en behoeftes aandacht te besteden. Soms doen we een oefening (bijvoorbeeld geaccepteerd ‘neen’ zeggen met behulp van de video) om een vaardigheid te trainen. Tijdens de eerste dag wordt het boek ‘De tijd van uw leven’ van Ron Witjas uitgedeeld. Dit boek is een goed leesbaar en plezierig naslagwerk over Time Management.