Inzetbaarheid van Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Implicit Career Search is een transformatieproces dat de deelnemers weer in contact laat komen met zichzelf, hun eigen kennis en hun werkdoel.

Implicit Career Search kan je inzetten bij:

 •  Coaching (om deelnemers aan de training te ondersteunen bij het opvolgen van hun loopbaanplannen)
 • Schrijven van een Persoonlijke Missie (het bereiken van een optimale balans tussen privé en werk)
 • Ontwikkelen van een werkdoel (in lijn brengen van persoonlijke bijdrage met de missie van de organisatie)
 • Career Development Spectrum (5 fases van loopbaanontwikkeling)
 • Profiel loopbaanontwikkeling (gedetailleerd loopbaanplan betreffende visie-implementatie en noodplannen)

Voordelen van Implicit Career Training voor de organisatie:

 •  Minder verloop medewerkers
 • Verbeterde motivatie en focus
 • Vroegtijdige herkenning van toekomstige leiders
 • Bewustzijn van de combinatie van persoonlijke ambities en ambities in het werk
 • Lager ziekteverzuim
 • Ondersteuning aan de HR afdeling
 • Verbeterde communicatie tussen generaties
 • Behoud van oudere werknemers
 • Voorbereiden / vasthouden van jongere werknemers
 • Verbeterde sfeer
 • Ondersteuning van de wens van medewerkers om hun loopbaan binnen de organisatie verder te ontwikkelen

Voordelen van Implicit Career Workshop voor de werknemers:

 • Weten waarom zij zich in de situatie bevinden
 • In staat zijn het besluitvormingsproces te onderzoeken
 • In staat zijn de concepten van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te onderzoeken en uit een mogelijke slachtofferrol te stappen
 • Ontwikkeling van een volledig loopbaanplan met concrete implementatiestappen voor de toekomst binnen of buiten de organisatie
 • Herkenning van gedrag en verdedigingsmechanismen, die een bariere vormen voor een positieve toekomstontwikkeling,
 • Toepassen van actieplannen om starheid in gedrag en verdedigingsmechanismen af te leren
 • Inzicht in dat zij een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan hun omgeving en samenleving, net als anderen