Wat is kernachtige loopbaan Ont-wikkeling

  • Biedt een geïntegreerde aanpak voor loopbaanontwikkeling
  • Gaat verder dan de traditionele aanpak voor loopbaanontwikkeling en besluitvorming
  • Is internationaal erkend als een van de meest effectieve en complete loopbaan ontwikkelingsprogramma’s
  • Gebruikt de FIRO® Theorie over interpersoonlijk gedrag om bewust te maken van blokkades en om deze te leren herkennen voor authentieke besluitvorming
  • Ondersteunt optimaal bij beslissingen vanuit rationele en emotionele overwegingen
  • Gebruikt het Career Development Spectrum® om een heldere, stap-voor-stap methode aan te bieden om de verdere loopbaan te ontwikkelen
  • Baseert loopbanen op doel, biedt mensen en organisaties een mogelijkheid te onderzoeken of het individuele werkdoel overeenkomt met de missie van de organisatie
  • Motiveert om het werk te zien als bijdrage in plaats van als een plicht