MBTI

Myers-Briggs Type Indicator®

Bent u geïnteresseerd in vragen als:

  • Hoe kan een team effectiever functioneren?
  • Hoe kun je beter samenwerken?
  • Waardoor wordt iemand gemotiveerd?

 ….dan is MBTI® een laagdrempelige methodiek om te gebruiken….

Basisprincipe

‘Elk individu is uniek en het resultaat van zijn omgeving’ gonst het in de wandelgangen. Dit gegeven is echter moeilijk te gebruiken voor mensen die individuen beter willen leren begrijpen en doorgronden, of voor zij die willen onderwijzen en advies verlenen. Aan de andere kant kunnen we echter ook niet stellen dat iedereen dezelfde interesses heeft, op dezelfde manier redeneert of dezelfde waarden hanteert.

Jungs theorie is in die mate interessant dat ze ons in staat stelt om bepaalde verschillen in persoonlijkheid te voorspellen en er op een constructieve manier mee om te gaan. Hij vertrekt vanuit het standpunt dat verschillen in persoonlijkheid niet zo toevallig zijn dan ze op het eerste gezicht wel lijken. Ze zijn het resultaat van spontane, natuurlijke voorkeuren met betrekking tot vier fundamentele dimensies. Deze dimensies zijn:

  • Het richten van onze aandacht
  • Het opnemen van informatie
  • Het nemen van beslissingen
  • Onze levensstijl

Elke dimensie wordt bepaald door twee tegengestelde polen. We hebben voor één van deze polen een voorkeur. Jungs hypothese is dat wij over alle mogelijkheden beschikken en deze dagelijks gebruiken, maar dat wij per dimensie voor één van de polen een natuurlijke, spontane voorkeur hebben. We gebruiken en ontwikkelen deze pool dan ook zeer spontaan en met veel zelfvertrouwen, zodat de tegenpool als het ware verwaarloosd wordt. Nochtans is deze niet onbestaand! Het gebruik van de tegenpool vraagt echter meer energie, meer tijd en meer concentratie, in tegenstelling tot onze voorkeurpool.

De theorie vertelt ons dat vanaf zeer jonge leeftijd één van de polen de bovenhand krijgt op de andere. Zo ontwikkelt een kind zich verder in het gebruik van zijn ‘natuurlijke voorkeur’, krijgt er meer vertrouwen in en ziet de voordelen ervan.

Wanneer men de werkwijze van zijn voorkeur gebruikt, zal men op zijn best zijn en zal men zich het meest bekwaam, natuurlijk en energiek voelen.