Mentale activiteiten

Volgens Jung kunnen alle bewuste mentale activiteiten in twee categorieën onderverdeeld worden. De eerste categorie bestaat uit wat mensen zien  in een bepaalde  situatie, wat we Perceptie-activiteiten noemen. Tot de tweede categorie behoort wat ze besluiten te doen, wat we Beheersing-activiteiten noemen. Op basis hiervan stelt Jung dat er twee manieren zijn om waar te nemen. Enerzijds via de vijf zintuigen – wat we ‘Observatie’ noemen. En anderzijds op een globale, algemene manier, door het leggen van verbanden – wat we ‘Intuïtie’ noemen.

Tenslotte ziet Jung twee manieren om beslissingen te nemen. Enerzijds nemen we beslissingen op basis van een logische en objectieve analyse – wat we ‘Reflectie’ noemen. En anderzijds op basis van persoonlijke waarden en normen – wat we ‘Gevoel’ noemen.

Samengevat:

Twee manieren om informatie op te nemen (Perceptie-activiteiten): Observatie en Intuïtie

Twee manieren om beslissingen te nemen (Beheersing-activiteiten): Reflectie en Gevoel

Opmerkingen

Hoewel de namen van een aantal MBTI-voorkeuren u bekend in de oren klinken, hebben zij toch een andere betekenis dan in het dagelijkse leven.

  • “Extraversie” betekent niet “spraakzaam”
  • “Introversie” betekent niet “terughoudend” of “verlegen”
  • “Gevoel” betekent niet “emotioneel”
  • “Reflectie” betekent niet “koel” of “gevoelloos”
  • “Oordeel” betekent niet “veroordelend”
  • “Perceptie” betekent niet “aandachtig”