Roestvrij Samenwerken

 

Radical Collaboration

Veerkrachtige werkrelaties creëren

Deze driedaagse interactieve training is ontwikkeld om mensen vijf praktische en onmiddellijk inzetbare vaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties. In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. De methodiek Roestvrij Samenwerken is relevant voor iedereen die beter wil leren omgaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Mensen leren achtergronden en processen van samenwerken en conflicten kennen. Zij kunnen hierdoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie. Roestvrij Samenwerken is in het bijzonder nuttig voor hen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van betere samenwerking binnen organisaties.

Deze driedaagse interactieve training leert mensen vijf praktische vaardigheden aan welke essentieel zijn voor het bouwen aan gezonde samenwerkingsrelaties.

Kenmerken van Roestvrij Samenwerken

Kenmerkend voor Roestvrij Samenwerken is de nadruk op belangen van beide partijen. Een gezonde samenwerkingsrelatie impliceert namelijk dat wederzijdse belangen worden gerespecteerd, waarbij de samenwerking is gediend bij een lange termijn strategie. De toegevoegde waarde van Roestvrij Samenwerken is hierin dat de persoon zich helemaal bewust is van de rol van zijn eigen normen, waarden en gevoeligheden en deze zó hanteert dat hij contact maakt gericht op gemeenschappelijk succes. Roestvrij Samenwerken is gebaseerd op vijf essentiële vaardigheden. De training Roestvrij Samenwerken bestaat uit de volgende onderdelen.

Resultaten van Roestvrij Samenwerken

Roestvrij Samenwerken leidt tot

  • Creëren van een omgeving van vertrouwen
  • Reduceren de kosten van conflicten in geld, tijd en verloren creativiteit
  • Veranderen van vijandige relaties in gezonde relaties
  • Productiever maken van relaties in werkverband

5 vaardigheden>>