5 vaardigheden

Roestvrij Samenwerken: vijf essentiële vaardigheden

In de training Roestvrij Samenwerken verbeteren deelnemers, vanuit hun persoonlijke kern, hun effectiviteit in vijf vaardigheden die essentieel zijn om beter te kunnen samenwerken. De vijf vaardigheden die centraal staan in de Roestvrij Samenwerken methodiek zijn:

  1. De intentie hebben om samen te werken: niet star of defensief zijn en je inzetten voor wederzijds succes in je relaties
  2. Oprecht zijn: een klimaat creëren waarin mensen eerlijk en open zijn zodat ze zich in moeilijke situaties veilig genoeg voelen om daarmee om te gaan
  3. Eigen verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je eigen handelen en niet-handelen
  4. Bewust zijn van jezelf en van anderen: jezelf en anderen goed genoeg kennen zodat je in staat bent lastige relaties te onderzoeken
  5. Problemen oplossen en onderhandelen: de “Interest Based” benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten die onvermijdelijk in elke relatie ontstaan

We werken tijdens de training met visualisaties, vragenlijsten, reflectie, gerichte feedback, praktijkgerichte oefeningen en een persoonlijk alarmsysteem.

Training voor Roestvrij Samenwerken>>