Training voor Roestvrij Samenwerken

Opbouw, inhoud en leerdoelen van de training Roestvrij Samenwerken

Module 1: Rotterdam vervoer (oefening)

Succesvolle samenwerkingsrelaties vragen om bewuste en weloverwogen acties (gedrag). Deze module helpt je bij het onderzoeken van je eigen strategisch denkproces. Relaties zijn een broedplaats voor onbewuste hoop en angst. Deze oefening geeft het klassieke dilemma weer van de meeste mensen die in een nieuwe relatie stappen, namelijk het anticiperen op reacties van de ander die wel of niet geneigd is om samen te werken.

 • Onderzoeken van je strategische neigingen wanneer je geconfronteerd wordt met concurrentiesituaties of situaties die om samenwerking vragen
 • Onderzoeken wat voor invloed je onbewuste houding heeft op de manier hoe je problemen oplost
 • Leren van strategieën ter verbetering van je effectiviteit om samen te werken

Module 2: Verdedigingsmechanismen onderzoeken

Defensiviteit werkt als een gifpil in relaties. Als we defensief worden, wordt ons denken rigide, zakt ons IQ en gebruiken we meer energie om onszelf te beschermen dan voor het effectief oplossen van problemen. Deze module helpt je om het defensieve gedrag te verkennen dat je effectiviteit beperkt in het opbouwen van sterke samenwerkingsrelaties, zowel persoonlijk als professioneel.

 • Leren kennen van de impact van je defensiviteit op je vaardigheden om problemen op te lossen
 • Verkennen van de onderliggende oorzaken van je defensiviteit
 • Creëren van een waarschuwingssysteem om je er op opmerkzaam te maken wanneer je defensief wordt
 • Opstellen van een actie plan om de schade die voortvloeit uit je defensiviteit te beperken

Module 3: Interest-Based Onderhandelen en Probleem Oplossen

In iedere relatie waarin ook maar een beetje leven zit, stuiten we onvermijdelijk soms op een conflict. Een belangrijk deel van succesvolle samenwerkingsrelaties is weten hoe we een conflict uitonderhandelen op een manier die de relatie eerder ondersteunt dan ondermijnt. Zelfs mensen met de beste bedoelingen zullen moeite hebben relaties in stand te houden als zij niet met conflicten kunnen omgaan. Succesvolle samenwerkingsrelaties vereisen vaardigheden. Deze module leert je een stapsgewijze aanpak waarmee je doormiddel van onderhandelen je conflicten kunt oplossen. We pleiten hierin niet simpelweg voor een vriendelijker, minder agressieve strategie. Wat we bepleiten vereist een grote mate van bewustzijn en weloverwogen actie.

 • Leren van een specifieke stapsgewijze benadering om conflicten al onderhandelend op te lossen
 • Oefenen met Interest-Based Onderhandelen in een of twee voorbeeldcases
 • Gebruiken van Interest-Based Onderhandelen als een planningsinstrument om een van de eigen bestaande, huidige conflicten op te lossen

Module 4: Verkennen van interpersoonlijk rigide gedrag, waarbij gebruik gemaakt wordt van de FIRO theorie en Element G: Gedrag

Deze module helpt je je eigen gedrag in relatie tot anderen te onderzoeken. De module is gebaseerd op de FIRO theorie (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

 • Je gedragsvoorkeuren in relaties leren kennen
 • Begrijpen welke gevoelens en angsten invloed hebben op jouw gedrag in relaties
 • Nagaan of onderliggende angsten de oorzaak zijn van rigide gedrag en onverenigbaarheid in je relaties