The Human Element

Je zelfinzicht vergroten

In deze training bieden wij je de mogelijkheid om je zelfbewustzijn op een dieper niveau te vergroten. Bewustwording vraagt om open en eerlijk te zijn naar jezelf, om persoonlijke angsten, rigiditeit en defensies te ontdekken en te ervaren. De opgave is om hiermee te werken en keuzes te maken naar authentieker gedrag om zo je eigen leven bewuster richting te geven.

Open communicatie naar jezelf en anderen is de sleutel tot individuele ontwikkeling die gebaseerd is op persoonlijke verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.

The Human Element theorie is een dynamische en krachtige manier om ons bewustzijn te vergroten en om zo onze relationele vaardigheden uit te breiden. De meeste mensen die leren werken met de FIRO theorie merken dat het een enorme impact heeft op henzelf als mens, als professional en op de manieren waarop zij in relatie tot zichzelf en anderen staan.

FIRO staat voor Fundamental Interpersonal Relations Orientation en is zeer toegankelijk. De mensen die kennis maken met de FIRO theorie pikken heel snel op wat het inhoudt en zijn in staat om de link naar hun eigen leefsituatie te leggen.

De sleutel tot het begrijpen van het programma is zelfbewustzijn in de zin van zelfkennis. Veel van het programma is opgezet om je op een groot aantal manieren te stimuleren en te faciliteren om je meer bewust te worden van jezelf. Een aantal van deze manieren, waarmee we in de training werken, wordt hieronder toegelicht.

Bronnen van zelfkennis

Beelden, voorstellingen Het gebruik van je verbeelding, creatieve visualisatie, geleide fantasie, meditatie en reflectie.
Feedback Terugkoppeling van informatie van andere deelnemers.
Acties De activiteiten, oefeningen, waaraan je zult deelnemen, de verbale en non verbale interactie met anderen in het programma.
Globale zelfwaarneming Zoals je jezelf in grote lijnen ziet in relatie tot anderen en tot jezelf.
Gedetailleerde zelfwaarneming De informatie die je zult verzamelen uit de psychometrische instrumenten, die we in het programma gebruiken.
Participatie Je bereidheid om als deelnemer in het programma te stappen is een directe bron van zelfkennis.
Eigen reacties Dit is één van de meest nuttige bronnen van zelfkennis en je wordt actief aangemoedigd om in de loop van het programma je eigen reacties te noteren.

Doelstellingen

  • Versterk je emotionele intelligentie
  • Verwerf meer zelfbewustzijn en zelfinzicht
  • Vergroot je zelfrespect en zelfvertrouwen
  • Leer jezelf en anderen beter te vertrouwen en respecteren
  • Neem verantwoordelijkheid voor de keuzes die je in je loopbaan en privéleven maakt